Gói thanh toán cho số dư nợ quá hạn và để tiếp tục sử dụng dịch vụ

Nếu quý vị chưa thanh toán hóa đơn cho Sở Dịch Vụ Tiện Ích Công Cộng Tacoma (Tacoma Public Utilities, TPU) trong đại dịch và vẫn còn số tiền chưa trả từ trước ngày 1 tháng 3 năm 2022, hiện quý vị được tự động áp dụng gói trả góp 24 tháng, miễn lãi. Quý vị phải thanh toán hóa đơn mới và tiền trả góp để không bị cắt dịch vụ điện và/hoặc nước.

Mục tiêu của chúng tôi là giúp tất cả các khách hàng của mình tiếp tục được sử dụng điện, nước và kết nối họ với sự hỗ trợ thanh toán. Xin gởi biểu mẫu bên dưới để xem quý vị có đủ điều kiện được hỗ trợ thanh toán không. Sau khi hoàn tất đánh giá, một chuyên viên chăm sóc Dịch Vụ Khách Hàng sẽ liên lạc với quý vị để thảo luận về các phương án.

HOÀN THÀNH BIỂU MẪU TRỰC TUYẾN
Hoặc
Tải xuống biểu mẫu in được 

Khách hàng cần được trợ giúp có thể liên lạc với nhóm Dịch Vụ Khách Hàng của TPU bằng cách gọi tới số 253-502-8600, gởi thư điện tử về CService@cityoftacoma.org hoặc đặt lịch hẹn để tới văn phòng chúng tôi.

Xin báo với nhân viên đại diện nếu quý vị muốn họ sắp xếp thông dịch viên cho bất cứ ngôn ngữ nào.

Close